Κ Α Λ Ο Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α !!!!!

Γυρίσατε????? Γυρίσαμε δυστυχώς!!!!
Πάει το καλοκαιράκι....Όμως οι μπαταρίες γέμισαν (ελπίζω και οι δικές σας) για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που έρχεται....Δυο μέρες τώρα διαβάζω posts και emails....Η αλήθεια είναι πως δεν κρατήθηκα και έμπαινα και στις διακοπές αλλά για λίγο μόνο....Με ζωντανές ακόμα τις εικόνες στο μυαλό μου και τις μουσικές στα αυτιά....


Κ Α Λ Ο              Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α!!!!!


Protected by Copyscape Duplicate Content Protection Tool